Organisationsudvikling med
LEGO® Serious Play™

Det er ledelsens opgave at skabe rammer, vise tillid og give retning for udvikling, forretning og trivsel.

Det er medarbejdernes opgave at være konstruktive, gøre sig umage og ”fylde skjorten ud”.

Ledelseskvalitet og medarbejdernes gode følgeskab er på den måde hinandens forudsætninger – og altså altafgørende for at opnå succes.

Fronesis tilbyder kompetenceudvikling med udgangspunkt i konceptet LEGO Serious Play™. Anders Stig Berthelsen er certified LEGO® Serious Play™ trainer og tilbyder:

  • Strategiudvikling med konceptet LEGO® Serious Play ™- Real Time Strategy
  • Ledelsesudvikling med konceptet LEGO® Serious Play™ – Real Time Identity
  • Teamudvikling med LEGO® Serious Play™

Hvad er LEGO® Serious Play™

LEGO valgte for en årrække siden at udvikle deres eget værktøj til strategiudvikling, innovation, teambuilding og meget mere.

Navnet blev LEGO® SERIOUS PLAY™

Man kan bruge LEGO® SERIOUS PLAY™ materialer til udforskning af organisatoriske udfordringer, fornyelsesprocesser, teamudvikling, prototyping, strategiudvikling, visionsarbejde mv.

LEGO® SERIOUS PLAY™ er udviklet hos LEGO i samarbejde med førende forskere inden for strategi og organisationsadfærd.

Metoden integrerer viden fra flere verdener:

  1. Viden om leg, hvordan og hvorfor vi leger, lærer og udvikler os
  2. Hvordan organisationer udvikler og implementerer strategier og
  3. Hvad der engagerer den enkelte deltager og dermed frisætter vedkommendes kreative potentiale.

Giv din hjerne en hånd
LEGO® SERIOUS PLAY™ metoden og tilgangen er “hands-on og minds-on” læring og giver en dybere og mere meningsfuld forståelse af verden og dens muligheder.

LEGO® SERIOUS PLAY™ begynder med antagelsen om, at svarene allerede er i rummet, og opfordrer deltagerne til at tænke med deres hænder.

Alle deltagere får på den måde en stemme (dvs. ikke kun de verbalt stærke), og alle får fortalt deres version af virkeligheden, og alle er på den måde med til at bygge den fremtid, som de ønsker for teamet, virksomheden eller organisationen.

Dette giver en helt unik oplevelse i teamet, som giver grobund for trivsel og arbejdsglæde i fremtiden.

Anders Stig Berthelsen – Farsundsvej 8 – 8200 Aarhus N – Telefon: 2448 8517 – Mail: info@fronesis.dk – Cvr.: 26992222