Personvurdering med DiSC®

Fronesis er certificeret i at udarbejde DiSC-profiler og foretager personvurderinger med dette værktøj – i samarbejde med DISCOVER.

DISCOVERs løsninger er validerede og gennemtestede værktøjer, designet til at støtte udviklingen af organisationer med udgangspunkt i medarbejdernes adfærdspræferencer.

At forstå sine egne og andres adfærdspræferencer kan være yderst værdifuldt for evnen til at opnå succes – og det udgør fundamentet i DiSC®.

Når man først har lært om egen adfærd og erkendt og accepteret, hvordan den påvirker andre, kan man begynde at forholde sig til, om ens adfærd er effektiv og hensigtsmæssig i forhold til situationen og relationer.

På baggrund af dette kan man arbejde med at udvikle sit adfærdsrepertoire.

Fordelen ved at bruge DiSC® som organisationsudviklingsværktøj er, at det er enkelt, intuitivt og let at implementere, uanset størrelsen og kompleksitetsgraden af organisationen.

DiSC-modellen tilbyder en forståelsesramme, der, uden at sætte folk i bås og kasser, giver både ledere og medarbejdere mulighed for ved hjælp af enkle greb at koordinere forskellige behov for kommunikation, motivation, samarbejde og ledelse.

Gennem implementeringen af DiSC® opbygger I sammen en fælles forståelsesramme og et fælles sprog om adfærd, som udover øget selvindsigt for den enkelte medarbejder giver et solidt fundament for at arbejde målrettet med udvikling af organisationen.

Du kan bruge DiSC® målrettet indenfor alle former for professionelle relationer. Forstå din og modtagerens adfærd, bliv bevidst om forskelle og ligheder og brug denne viden til at skabe knivskarpe relationer.

Nogle af de mest oplagte anvendelsesmuligheder for DiSC® er:

Ledelse
Kend din ledelsesstil og lær at tilpasse din ledelse til situationen og dine medarbejderes behov. Hvilke lederkompetencer understøtter din DiSC-profil, og hvilke ledelsesopgaver har du sværest ved at løfte tilfredsstillende?

Kommunikationstræning
Kend din kommunikationsstil og forstå dine partneres behov og motiver. Hvad er dine styrker og udfordringer som kommunikator, og hvordan tilpasser du bedst din stil til modtagerens DiSC-profil?

Relationer og samarbejde
DiSC® er skabt til at styrke relationer og samarbejde, for værktøjets intuitive opbygning gør det let og effektivt at anvende i hverdagen. Hvad er dit særligt værdifulde bidrag til organisationen i kraft af din DiSC-profil, og hvad er dine faldgruber og blinde vinkler, hvor du har brug for støtte eller udvikling?

Anders Stig Berthelsen – Farsundsvej 8 – 8200 Aarhus N – Telefon: 2448 8517 – Mail: info@fronesis.dk – Cvr.: 26992222