Fronesis – kom i mål med strategisk kompetenceudvikling

Begrebet Phronesis (Fronesis) er græsk, og handler om både teoretisk og praktisk viden.

Fronesis kan betegnes som den livsklogskab, som læres i det praktiske samliv med andre mennesker. Ejer man evnen til at bedømme den rette handling i den konkrete sag, så er man i stand til at udøve Fronesis. I en læringssammenhæng handler Fronesis om at hjælpe den eller de lærende frem til den rigtige, gode og kloge handling.

Se mere:
Organisationsudvikling med LEGO® Serious Play™

Personvurdering med DiSC®

Fronesis er også:

  • Sparrings- og udviklingssamtaler
  • Teamudvikling
  • Undervisning
  • Udvikling af værdigrundlag
  • Strategiudvikling

Anders Stig Berthelsen – Farsundsvej 8 – 8200 Aarhus N – Telefon: 2448 8517 – Mail: info@fronesis.dk – Cvr.: 26992222